خرم آباد - ایرنا - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت: بازسازی مناطق سیلزده استان توسط پنج استان معین اصفهان، اردبیل، قزوین، همدان و مرکزی آغا ...