آئودی، خودروی مفهومی و الکتریکی جدید خود را با نام AI:ME به عنوان محصولی برای آینده حمل ونقل خودران رونمایی کرد. ...