سامیانگ لنز های جدید AF 85mm f/1.4 F ،MF 14mm f/2.8 Z و MF 85mm f/1.4 Z را برای دوربین های نیکون معرفی کرد. ...