سناتور ایالت ورمانت گفت که اظهارات پیشین قانون‌گذار ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا یهودستیزانه نیست. ...