سیاستمدار فرانسوی گفت که کارزار انتخاباتی رئیس‌جمهوری این کشور برای انتخابات اروپا در پی آتش‌سوزی در کلیسای نوتردام پاریس در حال حاضر ملغی شده است. ...