دریاچه ارومیه هنوز احیا نشده و اطلاعات نادرست به مردم می‌دهند ...