دومین نمایشگاه بین‌المللی کار در ایران برگزار می‌شود ...