جان‌باختن سالانه 2000 دانش‌آموز در تصادفات/سالی 700هزار تصادف داریم ...