مدیرکل اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: در نوروز 98 ایرانی‌ها نسبت به نوروز پارسال 10 درصد کمتر مسافرت رفتند که اگرچه هشدارهای وقوع سیل بی‌اث ...