حمیرا ریگی سفیر جدید کشورمان در برونئی، با پادشاه این کشور دیدار کرد. ...