مناظره داغ بی بی سی فارسی با حضور نجاح محمد علی وحجت کلاشی بر سر دلیل حضور نیروهای حشد الشعبی در مناطق سیل زده و دیدگاه جنجالی محمد علی نسبت به تمایل ...