فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از پایگاه آموزشی قیام، به سربازان خوزستانی این پایگاه 10 مرخصی اعطا کرد. ...