در آخرین دقایق دوشنبه شب خبر آتش سوزی مهیب کلیسای نوتردام در پاریس در صدر اخبار جهان قرار گرفت. این  کلیسای 850 ساله یکی از مهم ترین بناهای فرانسه بعد ...