در این مقاله به بررسی سکانس‌های حذف شده سریال «بازی تاج و تخت» می پردازیم که همه چیز داستان را… ...