هفته نامه راوی قلم در شماره 69 این نشریه در مطلبی با عنوان اقدام عملی برای تکلیف ملی رونق تولید به قلم محسن مولوی به بررسی این موضوع پرداخته است. ...