تهران- ایرنا- کتاب «بازفهم توسعه در عصر اطلاعات جهانی»، ویراستۀ مانوئل کاستلز جامعه شناس اسپانیایی و پکا هیمانن توسط مجتبی قلی‌پور در پژوهشگاه فرهنگ، ...