یکی از نگرانی های مسافران در حین پرواز این است که اگر در هواپیما باز شود، چه اتفاقی می افتد؟ ...