باتوجه به تیزر جدیدی که از سوی گوگل منتشر شده است، گوشی های هوشمند پیکسل در تاریخ 7 ماه می برابر با 17 اردیبهشت ماه معرفی می شوند. ...