مدیر برنامه‌های رسن:بشار با پرسپولیس قرارداد دارد/ تمرکزش روی پرسپولیس است ...