فراستی: انتقاد سلبریتی‌های سطحی و حتی کلاهبردار، هیچ دردی را دوا نمی‌کند ...