آیت‌الله ری‌شهری: تحمل سختی‌ها نعمت‌های بزرگ به دنبال دارد ...