کرمانشاه- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با تاکید بر بررسی مسایل فرهنگ ترافیکی در کمیته فرهنگ عمومی، گفت: آموزش و مشارکت مردم در ...