فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت:امداد رسانی پلیس شهرستان طبس به 9 مسافر اتوبوس گرفتار شده در سیل، آنان را از مرگ حتمی نجات داد. ...