زمان آغاز بلیت فروشی دیدار ذوب آهن اصفهان وپرسپولیس تهران اعلام شد.. ...