عصر سه شنبه دو تیم نود ارومیه و مس رفسنجان در ارومیه به مصاف هم خواهند رفت. ...