مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از رسیدن قیمت اتوبوس گازسوز به 2 میلیارد تومان خبر داد. ...