پاریس در شامگاه گذشته شاهد آتش‌سوزی عظیمی بود که بر اثر آن کلیسای نوتردام که از آن به عنوان نماد مسیحیت یاد می‌شود، سوخت. ...