درحالی‌که بهمن ماه سال گذشته هیات کارشناسان دادگستری ارزش دارایی‌های ثابت هپکو را تعیین کرده است، قیمت در آگهی فراخوان مزایده هپکو مشخص نشده است. ...