امام علی (ع) به افراد نیکوکاران وعده‌ای دادند که شاید برخی از آن بی‌خبر باشند. ...