کرمانشاه- ایرنا- کارشناس ﻣﺴﺆول امور زنان آموزش و پرورش استان کرمانشاه، از تشکیل کمیته برنامه‌ریزی و راهبردی طرح ملی «حامی» امور زنان با حضور مدیرکل آم ...