کاهش تقاضا در بازار موبایل/ مردم گوشی نمی خرند ...