رئیس شورای ریاست دولت وفاق ملی لیبی نسبت به مهاجرت 800 هزار نفر از این کشور به اروپا هشدار داد. ...