گویا یکی از بازیکنان پرسپولیس ممنوع التصویر شده است و حق حضور در برنامه های صداوسیما را ندارد ...