سایت خبری البوابه از علاقه تراکتورسازی به جذبیونان گورکف ستاره فرانسوی خبر داد ...