در این گزارش ماجرای پسرجوانی که برای عمل آپاندیس به بیمارستان رفت و مرگ مغزی شد را می خوانید. ...