رئال مادرید تنها توانست شکست را برابر لگانس جبران کند و یک امتیاز به دست آورد. ...