اصلاح‌طلبان برای پنهان کردن کم‌کاری خود در تهران دو تاکتیک را به کار بسته اند؛ اول تغییر نام معابر و خیابان‌ها و رزومه‌سازی برای خود و دوم افتتاح تکرا ...