یزد - ایرنا - بخشدار ندوشن از توابع شهرستان میبد با اشاره به نیاز این بخش به زیرساخت های بهداشتی و درمانی، تسریع در روند عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت ...