بررسی قیمت انواع نفت در بازار‌های جهانی نشان می‌دهد هر بشکه نفت خام کاهش 0.54 دلاری، هر بشکه نفت برنت افزایش 0.46 دلاری، هر بشکه نفت کوره افزایش 0.011 ...