سه هزار شهروند سوری ساکن اردوگاه الرکبان با خروج از این اردوگاه خود را به مناطق تحت تسلط دولت سوریه رساندند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع نامه نیوز
تاریخ ارسال 65 روز پیش
بازدید 2
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com