رئیس انجمن پزشکی لیزر ایران گفت: لیزر در پزشکی کاربرد‌های متنوعی دارد و جایگزین مناسبی برای برخی درمان‌ها شده است. ...