رییس دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به عدم تخصیص صدردصدی بودجه دانشگاه‌ها در سال گذشته، گفت: تاکنون تنها 83 درصد از بودجه 97 به دانشگاه‌ها پرداخت شده و د ...