نجات ساختمان کلیسا از آتش؛ ماکرون: «نوتردام» را دوباره می‌سازیم ...