گاسپرینی: خرافاتی نیستم اما دروازه امپولی طلسم شده بود؛ در هفته‌های پایانی، بازی با تیم‌های پایین جدول سخت‌تر است ...