خالد شفیعی: استقلالی‌ها به این دلیل خوشحالی کردند که تیم بزرگی را شکست دادند؛ برای قهرمان شدن، شکست دادن پرسپولیس مهم است ...