در ویدیوی زیر لحظه فرو ریختن سقف کلیسای نوتردام در پاریس را می‌بینید. ...