«بیبی آندرشون» که در 13 فیلم بلند سینمایی سابقه همکاری با «اینگمار برگمن» کارگردان پرآوازه سینمای… ...