شانس بالای بایرن مونیخ برای جذب نیکولاس پپه؛ توافقات شخصی به دست آمده است ...