تجار برای صادرات به عراق به پایانه مرزی شلمچه مراجعه کنند ...