تنها 10 خانوار در شیرین شهر به دلیل نفوذ سیلاب جا به جا شدند ...